Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skogstjernen Familiebarnehage

Her i Skogstjernen er de voksne like spente på fremtiden som de små barna som fyller lokalene våre med liv og røre. Vi ønsker å bygge hverdagen på en solid pedagogisk plattform og videreutvikle oss i samarbeid med barna og deres foreldre/foresatte.

Skogstjernen Familiebarnehage skal være et sted der barna har muligheten til å få en stor opplevelse av trygghet. Vi er en liten barnehage med en liten barnegruppe og få ansatte. Dette skaper faste trygge rammer både for barna og for deres foreldre/foresatte. Trygghet er essensielt for all aktivitet og læring; spesielt ved oppstart. Det er viktig at både barn og foreldre blir godt mottatt. Får dere foreldre en trygghet til barnehagen, virker det styrkende på barnets trygghetsfølelse. Det er av stor betydning at foreldre og barnehagen har et åpent, nært og ærlig samarbeid. Tilvenningstiden og den første foreldresamtalen er grunnleggende.

Det er avgjørende at de voksne alltid er der for barna og at barna blir møtt som den de er. For alle skal bli lagt merke til. Vi voksne må være åpne og ærlige, støttende og interesserte. Denne positive oppmerksomheten styrker barns opplevelse av trygghet.

Et grunnleggende prinsipp er å gi omsorg, hvilket også innebærer å legge til rette for varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. Barnehagen gir muligheter for masse frilek og her-og-nå-aktiviteter som som rommer masse glede, kreativitet og en stor porsjon fantasi.

Omsorg er koblet til oppdragelse og læring, toleranse, respekt og likestilling. Vi voksne er veiledere, det vil si at vi har et ansvar som rollemodeller og formidler verdier og tanker samt handlingsmåter og uttryksmåter. Omsorg er så mye mer enn det å dekke de grunnleggende behov som mat og drikke, bleieskift og riktige klær; enhver situasjon i hverdagslivet skal bære preg av omsorg.

Leken er sentral i barnekulturen og er en essensiell uttryksform for barn. Utfordrende omgivelser virker inspirerende på barn og fremmer fantasi og kreativitet og vi voksne må delta aktivt for å få innblikk i lekens betydning. Leken er en plattform for å kunne uttrykke og tolke følelser, ferdigheter, kunnskap og interesser.

Vi voksne skal støtte barns utforskertrang og kreativitet. Skogstjernen Familiebarnehage har grunnet sine landlige omgivelser og stort uteområde muligheter til å kunne gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter. Her kan vi se på insekter og dyr, blader og blomster og undre oss samt filosofere over tingenes eksistens.

Barnehagen har en liten grønnsakshage og frukttær. Her kan barna være med og så frø, fjerne ugress, vanne og ikke minst høste og tilberede deilige sunne måltider. Vi ønsker at barna etter evne og lyst deltar i matlaging og ved hjelp av dette opplever måltidene som mer spennende. Barna vil kunne se hvordan råvarer blir til måltider og hvor dem kommer fra. Barnehagen serverer alle måltidene, slik at alle barna har de samme valgmulighetene. Vi legger stor vekt på et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønnsaker, grovt hjemmebakt brød og rundstykker og hjemmelaget yoghurt. På bursdagene serverer vi smoothie eller fruktspyd. Vi mener at et gjennomtenkt og sunt kosthold er viktig for barns fysiske og psykiske balanse.

Skogstjernen Familiebarnehage ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer som vil kunne gi barna en positiv barndom og oppvekst.